Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Zmluva o dielo
46/2012
0,00 € ZDRAVSERVIS, spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. Február 2012
Kúpna zmluva
52/2012
0,00 € ITES Vranov s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. Február 2012
Kúpna zmluva
53/2012
0,00 € ITES Vranov s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. Február 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
LF - 344/2012
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
7. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9904923388
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Jún 2012
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ Lekárskej fakulty v Košiciach
119/2012
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. September 2012
Kúpna Zmluva
137/2012
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Linde Gas k.s.
3. Október 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
138/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. Október 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
138/2012/D1
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
2. November 2012
Zmluva o zabezpečení a realizácií odbornej praxe zdravotníckych pracovníkov profesionálnych vojakov, príslušníkov Úradu hlavného lekára Ružomberok, odbor špec. zdravotníckych a veterinárnych činností
ÚHL RK-35/2-38
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Úrad hlavného lekára Ružomberok
25. Január 2013
Zmluva o dielo č. 32/2013
32/2013
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ZDRAVSERVIS, spol. s. r. o.
25. Január 2013
Kúpna zmluva
30/2013
0,00 € MVDr.Dávid Vladimír - DÁVID Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Január 2013
Kúpna zmluva č. 15/13
31/2013
0,00 € Presto Co., s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. Január 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
42/2013
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. Január 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013 pre zamestnancov v štátnej službe.
43/2013
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Február 2013
Zmluva o dielo
55/2013
0,00 € Brezovský Rudolf - BRENAX Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. Február 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb.
62/2013
0,00 € Telefónica Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2013
Zmluva o dielo č.2012021.
82/2013
0,00 € GODOS plus, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2013
Zmluva o dielo č.2012021.
82/2013
0,00 € GODOS plus, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2013
Zmluva o dielo č.2013/01.
81/2013
0,00 € KR-ELEKTRO,s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach