Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00004
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00005
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00006
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
31. Január 2022
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-000963-002_2022
0,00 € KaMK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. Január 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení extradícií, eskort a deportácií pre MV SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti
SE-VO1-2022-002198-008
590 000,00 € ASIANA, spol. s r .o. Ministerstvo vnútra SR
11. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00001
0,00 € Ing. Judita Gogová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
15. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00062
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
15. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00063
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
15. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00064
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
15. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00065
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
15. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00066
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. December 2021
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
KM-ZM-KM-2021/004315
30 000,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
22. December 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0045-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz hasičov, Drieňová 22, 826 86 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0046-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0047-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0048-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Polície v Slovenskej republike, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0049-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č. SPSČ-OO-2021/004907-001 - STREDISKO KROMPACHY
SPSČ_ZM_SPSČ-OO-2021-004907-001_2021
1 200 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2021
Dohoda o prechode práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov
SPSČ_ZM_SPSČ-OU-2021-004969_2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
14. December 2021
Zmluva o elektronickom bankovníctve
SPSČ_ZM_SPSČ-OSZ3-2021-005020_2021
0,00 € 365.bank, a. s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)