Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021016
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021017
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021018
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021019
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021020
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021021
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
20210022
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021023
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021024
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021025
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021026
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021027
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021028
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021029
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021030
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže Majstrovstvá okresu v Bedmintone ZŠ, konané dňa 22.októbra 2021 na ZŠ J.Fándlyho v Seredi v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/030185
146,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
19. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže Majstrovstvá okresu vo futsale SŠ-CH, konané dňa 26.októbra 2021 na SOŠT Galanta a v Športovej hale Galanta v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028787
234,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
18. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK vo florbale študentov SŠ v okrese Hlohovec v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028707
198,00 € CVČ Dúha Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK vo futsale študentov SŠ v okrese Hlohovec v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/029325
155,00 € CVČ Dúha Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže – KK v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v Trnavskom kraji v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/029625
582,00 € Spojená škola Piešťany Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)