Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00013
0,00 € Mgr. Monika Cibulova Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
1. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00014
0,00 € Daniela Puhallová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
1. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00015
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
1. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00016
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
17. Marec 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
SE-VO-2022/003583-006
2 517 025,20 € Dutream production s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
21. Február 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00007
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. Február 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00008
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. Február 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00009
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. Február 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00010
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. Február 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00011
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
18. Február 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ zo dňa 01.10.2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.06.2008 a dodatku č. 2 zo dňa 26.01.2012
SPSČ_D03_SPSČ-OZ2-2022-001420-002_2022
0,00 € MEDICAL CENTRUM, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
9. Február 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2021/003382-07 na dodávku dezinfekčných prostriedkov
SPSČ_ZM_SE-VO2-2021-003382-07_2022
271 948,00 € Medishop Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
9. Február 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ zo dňa 20.10.2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.06.2008 a dodatku č. 2 zo dňa 29.02.2012
SPSČ_D03_SPSČ-OZ2-2022-001107-002_2022
0,00 € DIMEJA-MED, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00002
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/000003
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR
26. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00004
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00005
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Január 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00006
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
31. Január 2022
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-000963-002_2022
0,00 € KaMK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. Január 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení extradícií, eskort a deportácií pre MV SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti
SE-VO1-2022-002198-008
590 000,00 € ASIANA, spol. s r .o. Ministerstvo vnútra SR