Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00056
0,00 € PhDr. Mário Bartko Ministerstvo vnútra SR
4. November 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve pre žiakov stredných škôl v Trnavskom kraji v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/031865
1 360,00 € Stredná priemyselná škola technická Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. November 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola súťaže ZENIT v elektronike pre žiakov stredných škôl v Trnavskom kraji v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/031866
820,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. November 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola súťaže ZENIT v programovaní pre žiakov stredných škôl v Trnavskom kraji v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/031867
900,00 € Stredná priemyselná škola dopravná Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. November 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
SKR-OLP-2021/000770-005
1 000,00 € Chemko, a.s. Slovakia Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
22. Október 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00051
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR
22. Október 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00052
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR
22. Október 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00053
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR
29. Október 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00054
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. Október 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00055
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
25. Október 2021
Rámcová dohoda
SE-VO2-2021/002179-16
34 000,00 € OPTEZ, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
22. Október 2021
Dodatok č. 15 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1001OPLK000612
SPSČ_D15_SPC-OZ-ZS-257-2012_2021
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. Október 2021
Zmluva o výpožičke
SKR-OLP-2021-000770-001
0,00 € Dipl.-Ing. Maximilian Aichler Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Október 2021
Zmluva o účasti modulu dočasného núdzového tábora na cvičení v Rumunsku
ECHO/SER/2018/785705
Doplnená
33 259,00 € APELL National Center for Disaster Management Foundation 401151, Turda, 101 Dr. I. Raţiu Street, Cluj county, Romania Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
20. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK v stolnom tenise žiačok ZŠ v okrese Hlohovec v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/030180
188,00 € CVČ Dúha Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK v stolnom tenise žiakov ZŠ v okrese Hlohovec v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/030179
192,00 € CVČ Dúha Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021002
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021003
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021004
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021005
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky