Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00037
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
16. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00038
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
16. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00039
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
16. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00040
0,00 € Ing. Judita Gogová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
18. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00042
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
18. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00042
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00041
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
24. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00043
0,00 € PhDr. Mário Bartko Ministerstvo vnútra SR
26. August 2021
Darovacia zmluva
SKR-OLP-2021/000675-001
257 761,91 € TESCO STORES SR, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
25. August 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ zo dňa 29.12.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.07.2016
SPSČ_D02_SPSČ-OZ2-2021-003902-002_2021
0,00 € MEDICAL PRO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
23. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb kľúčového experta v súvislosti s realizáciou projektu „Prevencia, pripravenosť a reakcia na prírodné a človekom spôsobené mimoriadne udalosti v krajinách Východného partnerstva – fáza 3 (PPRD East III)“
SKR-COKP2-2021-000597-028
0,00 € Ing. Antonín Petr Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
23. August 2021
Zmluva o partnerstve
SKR-COKP2-2021-000597-036
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
16. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00035
0,00 € PhDr. Mário Bartko Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
16. August 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00036
0,00 € Ing. Judita Gogová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. August 2021
Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o podpore Ministerstva pre migráciu a azyl Grécka pri poskytovaní celistvej zdravotnej starostlivosti v záchytných a ubytovacích centrách na ostrovoch
KM-ZM-OZVEZ-2021/002323
Doplnená
0,00 € Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Ministerstvo vnútra SR
4. August 2021
Zmluva o nájme č. 2021001
2021001
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
9. Júl 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00031
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. Júl 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00032
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. Júl 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00033
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. Júl 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00034
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)