Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2011
Zmluva o dielo SE-OVO2-2011/2167
LU_ZM_SE-OVO-2-2011-2167_2011
0,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar
1. December 2011
Zmluva o dielo Č. SE-OVO2-2011/2166
LU_ZM_SE-OVO2-2011-2166_2011
0,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
2. December 2011
Zmluva o pripojení A6004734
SITB_ZM_A6004734_2011
0,00 € Orange Slovensko, a.s. MV SR
2. December 2011
Zmluva o pripojení A6004824
SITB_ZM_A6004824_2011
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
2. December 2011
Dohoda o skončení nájomného vzťahu k č. p.: SE-001549-011/OSNM2-2011
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-000619-036_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jaroslav
6. December 2011
Dohoda o skončení nájomného vzťahu k č. p.: SE-001549-018/OSNM2-2011
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-000619-037_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Radovan
6. December 2011
Zmluva o nájme bytu č. p.: SE-001549-025/OSNM2-2011
SE_ZM_SE-001549-025-OSNM2-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elena
6. December 2011
Zmluva č. KMCO-109-1/CO-2008 o výpožičke uzatvorená podľa § 659-§ 662 Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
SIZS-KM_D03_KMCO-109-1-CO-2008_2011
Doplnená
4 353 608,37 € OBU-BA Sekcia IZS-KM
8. December 2011
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000023C/2012
SE_D01_SE-000199-46-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. December 2011
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000409B/2012
SE_D01_SE-000199-48-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. December 2011
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000409C/2012
SE_D01_SE-000199-49-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. December 2011
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100555892C/2012
SE_D01_SE-000199-50-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. December 2011
Zmluva o pripojení Magio internet SD001-T4GWK3
SITB_ZM_9904635591_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia personálnych a sociálnych činností
9. December 2011
Zmluva č. KMCO-109-2/CO-2008 o výpožičke uzatvorená podľa § 659-§ 662 Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
SIZS-KM_ZM_KMCO-109-2-CO-2008_2008
0,00 € OBU-MA Sekcia IZS a CO
9. December 2011
Zmluva č. KMCO-109-3/CO-2008 o výpožičke uzatvorená podľa § 659-§ 662 Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
SIZS-KM_D03_KMCO-109-3-CO-2008_2011
0,00 € OBU-PK Sekcia IZS a CO
9. December 2011
Zmluva č. KMCO-109-4/CO-2008 o výpožičke uzatvorená podľa § 659-§ 662 Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
SIZS-KM_D03_KMCO-109-4-CO-2008_2011
0,00 € OBU-SC Sekcia IZS a CO
9. December 2011
Zmluva č. KMCO-109-5/CO-2008 o výpožičke uzatvorená podľa § 659-§ 662 Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
SIZS-KM_D03_KMCO-109-5-CO-2008_2011
Doplnená
1 166 300,31 € OBU-TT Sekcia IZS a CO
9. December 2011
Zmluva č. KMCO-109-6/CO-2008 o výpožičke uzatvorená podľa § 659-§ 662 Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
SIZS-KM_D03_KMCO-109-6-CO-2008_2011
0,00 € OBU-DS Sekcia IZS a CO
9. December 2011
Zmluva č. KMCO-109-7/CO-2008 o výpožičke uzatvorená podľa § 659-§ 662 Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
SIZS-KM_D03_KMCO-109-7-CO-2008_2011
0,00 € OBU-GA Sekcia IZS a CO
12. December 2011
Zmluva o dielo č.: SE-OVO2-2011/2165
LU_ZM_SE-OVO2-2011-2165_2011
0,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR