Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2011
Zmluva o pripojení SD001-PR6JJY
SITB_ZM_SD001-PR6JJY_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti,Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Dohode o VVP Biznis Partner SD001-PR6JK0
SITB_D01_SD001-PR6JK0_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti,Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Dohode o VVP Biznis Partner SD001-PR6JK2
SITB_D02_SD001-PR6JK2_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti,Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Máj 2011
Zmluva o likvidácii neupotrebiteľného majetku
SIZS-KM_ZM_1-2011-MVSR_2011
0,00 € Železiarne Podbrezová a.s. SIZS-KM ,Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Jún 2011
Rámcová zmluva o spolupráci pri poskytnutí materiálnej humenitárnej pomoci SR pre obyvateľov Haitskej republiky postihnutou mimoriadnou udalosťou
SIZS-KM_ZM_CO-51-2-2011_2011
0,00 € Magna Deti v núdzi, občianske združenie SIZS-KM, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
KM_ZM_OPVA1-2640-2011
Doplnená
0,00 € Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
KM_ZM_OPVA1-2639-2011
0,00 € Slovenské krízové centrum DOTYK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
KM_ZM_OPVA1-2638-2011
0,00 € IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
KM_ZM_OPVA1-2518-2011
Doplnená
2 750,00 € IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. Máj 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. SE-OVO-13-050/2010
SITB_D02_SE-OVO-13-050-2010_2011
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Máj 2011
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov zn. 6021/2003-Vnút.
SVS_ZM_18_2011_231_2011
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Máj 2011
Zmluva č. 665
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001390-003_2011
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Máj 2011
Dodatok č.: 8
SE_D01_SE-OSNM2-2011-001390-004_2011
0,00 € PUFEKO s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2011
KVSU_ZM_KVSU-2011-001381-004_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Športovostrelecký klub polície Skalica
27. Máj 2011
Zmluva o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 2. 4. 2011
SVS_ZM_22_2011_237_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Máj 2011
Dodatok č. 6 k zmluve č. SK-2005-1, s č.p.: :8ITB-002-2011/000315-001, o poskytovaní technicko-prevádzkovej podpory a rozvoji produktov BACH SYSTEMS, spol. s r.o.
SITB_D06_SK-2005-1_2011
0,00 € BACH SYSTEMS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 01/2011/07
SITB_ZM_01-2011-07_2011
0,00 € Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
1. Jún 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
SPSC_DO1_SPC-OMP-205-3-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky I K
1. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 02/2011/07
SITB_ZM_02-2011-07_2011
0,00 € Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
1. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 03/2011/07
SITB_ZM_03-2011-07_2011
0,00 € Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre