Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 04/2011/07
SITB_ZM_04-2011-07_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
1. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 5/2011/07
SITB_ZM_05-2011-07_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvoPolicajnéhozboru v Banskej Bystrici
1. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnutel'ného majetku štátu č.06/2011/0
SITB_ZM_06-2011-07_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
1. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 07/2011/07
SITB_ZM_07-2011-07_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
1. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 07/2011/08
SITB_ZM_08-2011-07_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
7. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SVS_ZM_24_2011_231_2011
0,00 € Mesto Komárno Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Jún 2011
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 151866/MVVS o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
SVS_D02_19_2011_231_2011
0,00 € ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
8. Jún 2011
Dodatok č. 002 k Zamestnávateľskej zmluve č. A31077
SVS_D02_20_2011_231_2011
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Jún 2011
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 100002087
SVS_D02_21_2011_231_2011
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
8. Jún 2011
Dohoda o skončení nájomného vzťahu k č. p.: SE-231-8/OSNMIV-2008
SE_ZM_SE-OSNM2-000619-017-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vladislav
15. Jún 2011
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_2011-SE-OSNM2-2011-001527-001_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Plesnivec Starý Smokovec
15. Jún 2011
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_2011-SE-OSNM2-2011-001527-002_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Plesnivec Starý Smokovec
15. Jún 2011
Dohoda
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001390-005_2011
0,00 € Obec Patince Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Jún 2011
Zmluva č. 2/2011 o účinkovaní Hudby MV SR na akcii "Veľký letný karneval v Senci"
SPSC_ZM_SPC-HU-84-2-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestský úrad Senec
1. Júl 2011
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
SE_ZM_SE-000199-32-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
KM_ZM_OPVA1-3512_2011
Doplnená
0,00 € IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KMV
7. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. B.Š.-A/I/2011-00315
SVS_ZM_BS_A_I_2011_00315_2011
0,00 € Ľudovít Freigert Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Júl 2011
Zmluva č. K 302 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001390-006_2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Júl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
SE_D01_756053_2011
0,00 € VPÚ - Letkonzult, Ateliér 1, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Júl 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A5487264
SITB_D01_5228547_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky