Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A5379287
SITB_D01_5230970_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KMV
13. Júl 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení ID predajcu DS007EXT02
SITB_D01_DS007EXT02a_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KMV
13. Júl 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení ID predajcu DS007EXT02
SITB_D01_DS007EXT02b_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KMV
13. Júl 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení ID predajcu DS007EXT02
SITB_D01_DS007EXT02c_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KMV
15. Júl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SIZS-KM_DO2_27140130065_2011
Doplnená
0,00 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, SIZS-KM
15. Júl 2011
Dodatok č. 2
SE_D02_SE-OMTZ1-2011-001771-002_2011
0,00 € Impromat - Slov s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Júl 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE–OMTZ2-2011-001399-001
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
15. Júl 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE–OMTZ2-2011-000996-004_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
15. Júl 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE–OMTZ2-2011-001399-005_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Horská záchranná služba
15. Júl 2011
Darovacia zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-001402-001_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dubová
19. Júl 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SE_ZM_SE-OSNM4-1-2011-PO_2011
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave
19. Júl 2011
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na rok 2012
SE_ZM_SE-000199-33-OSNMIV-2011_2011
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Júl 2011
Dodatok č.2 k zmluve o pripojení osobitnej siete
SITB_D02_SITB_OT4_2011/000152_107_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KMV
21. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. SE-166-26/OVO-2008
SE_D01_SE-166-26-OVO-2008_2011
0,00 € Ing. Štefan Mikloš - NAMITA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Júl 2011
Zmluva č. 116/2011/ŠT o dodávke vody z vodovodnej siete Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, odvode odpadových vôd kanalizačnou sieťou Železníc Slovenskej republiky
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001390-007_2011
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Júl 2011
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 100012288
SVS_D02_26_2011_231_2011
0,00 € AXA d.d.s, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Júl 2011
Hromadná poistná zmluva č. 37 717 006
PPZ_ZM_37717006_2011
Doplnená
9 700,00 € Union poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, UMPS
29. Júl 2011
Dodatok. č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4800000321 zo dňa 02.októbra 2009
SITB_D01_DZ211101200040101_2011
Doplnená
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. August 2011
Dodatok č. 6 k Rámcovej dohode s číslom zmluvy u kupujúceho: SE-204-77/OVO-2008 a s číslom zmluvy u predávajúceho: 60/2008
SITB_D01_SE-204-77-OVO-2008_2011
0,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
5. August 2011
Zmluve o pripojení 1-QQS8ER, SD001-QQS8FJ
SITB_ZM_9904260941_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky