Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2011
Zmluva o pripojení 1-RHDA2Y, ID : SD001-RHDA3K
SITB_ZM_TP2050153056913_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR
12. Október 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb (bufetové služby) č. SE-168-17/OMTZ-2009
SE_D02_SE-168-17-OMTZ-2009_2011
0,00 € Jana Černá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o individuálnom riešení dátovej komunikácie prostredníctvom verejných elektronických komunikačných služieb MPLS VPN a Virtual Voice Net
SITB_D01_Dodatok5_MPLS_VPN_VVN_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-35-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-36-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-37-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-38-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-39-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-40-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-41-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-42-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-43-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2011
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o dodávke plynu
SE_D03_SE-000199-44-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Október 2011
Rámcová dohoda č. SE-OVO2-2011/001404-034
SE_ZM_SE-OVO2-2011-001404-034_2011
Doplnená
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
19. Október 2011
Zmluva č. 8/2011 o účinkovaní Hudby MV SR na akcii "Slávnostné zasadanie Vedeckej rady Právnickej fakulty UK"
SPSC_ZM_SPC-HU-8-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Univerzita Komenského - Právnická fakulta
19. Október 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. SE-67-7110VO-2009 zo dňa 10.1.2010
SITB_D01_SE-67-71-OVO-2009_2011
0,00 € MICROCOMP-Computersystém, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
21. Október 2011
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP č.Z2111012001401 zo dňa 10. 6. 2010
SITB_ZM_Z2111012001401_2011
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
25. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SE-OVO-2010/000315-9 s č. p.: SITB-OO2-2011/000315-009
SITB_D01_SITB-OO2-2011-000315-009_2011
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
26. Október 2011
Rámcová dohoda č. p. SE-OVO2-2011/001404-035
SE_ZM_SE-OVO2-2011-001404-035_2011
Doplnená
0,00 € Peugeot.Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
26. Október 2011
Dodatok č.1 Rámcovej dohody č.p. SE-200-30/OVO-2008 s č.p. : SE-OV02-2011/002181-002
SE_ZM_SE-OVO2-2011-002181-002_2011
0,00 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky