Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2011
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
SE_D01_SE-OSNM2-2011-001390-010_2011
0,00 € Green Wave Recycling, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Október 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
SE_D03_SE-OVO-9-057-2010_2011
0,00 € Hesit, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. November 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. SE-127-99/OVO-2007
SE_D01_SE-127-99-OVO-2007_2011
0,00 € Bundesdruckerei GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. November 2011
Špecifikácia (Vnútroštátny prenajatý okruh) SD001-RQD3K7
SITB_ZM_19101f_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR
4. November 2011
Špecifikácia (Vnútroštátny prenajatý okruh) 1-RWWOTH ID: SD001-RWWOTM
SITB_ZM_19101g_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR
4. November 2011
Zmluva o nájme koncového zariadenia (ďalej len KZ) k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou 1-QGG4L6+ 1-QGM8P3, 1-QGM8P9+ 1-QGM8PF, 1-QGV9HT+ 1-QGM8PO, 1-QGM8PU+ 1-QGM8Q0, 1-QGV9I9+ 1-QGM8Q9, 1-QGM8QF+ 1-QGM8QL SD001-QGV9HL
SITB_ZM_0120060093c_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. MV SR
4. November 2011
Špecifikácia (prístupy) k Zmluve o pripojení 1-S3UY67 ID: SD001-S3UY6B
SITB_ZM_9900980910d_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. MV SR
4. November 2011
Špecifikácia (prístupy) k Zmluve o pripojení BCN: 1-S3XLZY, SD001-S3XM09
SITB_ZM_9900980910e_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. MV SR
7. November 2011
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-000286-008_2011
0,00 € SMER – Sociálna demokracia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. November 2011
Dodatok č.1 k rámcovej dohode č.p.: SE-135-22/OVO-2008 s č.p.:SE-OVO2-2011/000552-008
SE_D01_SE-OVO2-2011-000552-008_2011
0,00 € STRAŽAN, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
10. November 2011
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_03-03-SE-03-2011-P_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
11. November 2011
Zmluva o nájme bytu č. p.: SE-001549-008/OSNM2-2011
SE_ZM_SE-001549-008-OSNM2-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Boris
16. November 2011
Zmluva o dielo č. 61439
LU_ZM_61439_2011
0,00 € Zatvorená akciová spoločnosť «Vedecká výrobná organizácia «SPARK» Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
16. November 2011
Zmluva o dielo č. SE-OVO2-2011/2192 (735.78.5.604-11)
LU_ZM_SE-OVO-2-2011-2192_2011
0,00 € Join Stock Company «KLIMOV» Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
21. November 2011
Špecifikácia (prístupy) k Zmluve o pripojení SD001-PUQ13N, 1-PUQ137
SITB_ZM_9900980910f_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. MV SR
21. November 2011
Zmluva o pripojení Magio internet 1-RB08C4, SD001-RB08DQ
SITB_ZM_9904328643_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. MV SR
25. November 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 178/2011
SVS_ZM_30_2011_231_2011
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. November 2011
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001527-007_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
30. November 2011
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
SE_ZM_ SE-000199-45-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. December 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SE_ZM_07-006-SE-2011-PO_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave