Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081110
2 200,00 € Baláž Daniel Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081110
2 200,00 € Baláž Daniel Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081965
40,00 € Dianišková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081965
40,00 € Dianišková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZM1009743
100,00 € Mgr. Mariana Páterková Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZM1009743
100,00 € Mgr. Mariana Páterková Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081732
50,00 € Kranz Viera Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081732
50,00 € Kranz Viera Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081728
2 000,00 € Tarasovičová Nina Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081728
2 000,00 € Tarasovičová Nina Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081681
150,00 € Dudová Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081681
150,00 € Dudová Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081651
1 440,00 € Ondrejková Bibiana Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081651
1 440,00 € Ondrejková Bibiana Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmulva o dielo
ZM2034343
11 999,76 € SYTIQ a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmulva o dielo
ZM2034343
11 999,76 € SYTIQ a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081978
400,00 € Dianišková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia AVD a licenčná zmluva
ZM2034639
4 480,00 € Twinport s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2034638
5 180,00 € Molitoris s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1009764
1 050,00 € HAM media, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska