Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-222
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Soňa Lörincová, ml., MBA
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-224
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK DYC s. r. o.
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-227
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jozef Šedo
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-230
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Juraj Polóny
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-235
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Baroš
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-237
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Denisa Aigner
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
2022/2130/5497
141 000,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-152
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK DSC BUILDING, a.s.
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-151
Doplnená
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Chvostík
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-158
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Pavol Šedo
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-162
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ernest Marek
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-163
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK BRAT & BRAT, s.r.o.
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-178
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Vladislav Poluch
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-179
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Henry Silva
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-184
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Martin Húska
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-185
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jozef Konrad Kreuzer
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-189
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Roman Teťák
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-101
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Chvostík
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-102
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Boris Vích
17. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/1400/5686
Doplnená
355,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.