Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-152
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK DSC BUILDING, a.s.
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-151
Doplnená
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Chvostík
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-158
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Pavol Šedo
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-162
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ernest Marek
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-163
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK BRAT & BRAT, s.r.o.
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-178
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Vladislav Poluch
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-179
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Henry Silva
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-184
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Martin Húska
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-185
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jozef Konrad Kreuzer
20. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-189
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Roman Teťák
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-101
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Chvostík
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-102
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Boris Vích
17. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/1400/5686
Doplnená
355,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-103
Doplnená
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Patrícia Chmelárová
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-104
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Branislav Smiščík
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-107
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Richard Bukva
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-108
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Branislav Hatina
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-114
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mikuláš Dibuz
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-116
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Marián Dibuz
17. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-119
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Róbert Holečka