Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1620/5733
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Juraj Vávra
18. Apríl 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6070
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radomír Macháček
18. Apríl 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6071
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radomír Macháček
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo
2022/2230/5498
1 012 194,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Apríl 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6065
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
17. Apríl 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6066
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
14. Apríl 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/KYSELICA /2022/0520
779,47 € Obec Kyselica VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. Apríl 2023
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2022/1620/5516
162 246,00 € Todos Bratislava s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo
2022/2230/5687
118 524,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2023/4100/5710
39 423,60 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenský rybársky zväz
12. Apríl 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/1620/5734
0,00 € Ing. Tomáš Slovák VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Apríl 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1620/5735
0,00 € Ing. Tomáš Slovák VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. Apríl 2023
Pojistná smlouva
2023/3130/5933
35 332,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0428
1 000,91 € Natália Kürtiová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0429
786,43 € František Horváth VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2022/2110/5654
480 000,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA
2023/3130/5934
16 250,00 € PREMIUM lnsurance Company Limited, PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023/2320/5697
226 772,70 € Kobera NAD, s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/6200/5823
Doplnená
420 000,00 € STRABAG Property and Facility Services s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Marec 2023
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2022/1620/5514
292 162,08 € DANUBIASERVICE, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK