Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
11/2017
0,00 € Národný bezpečnostný úrad Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. Júl 2017
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby na rok 2016
15/2017
0,00 € Základná organizácia SLOVES Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. Júl 2017
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016
16/2017
0,00 € Základná organizácia SLOVES Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. Júl 2017
Kolektívne zmluvy na rok 2017 - prerokovanie
17/2017
Doplnená
0,00 € Základná organizácia SLOVES Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
21. August 2017
Dohoda o ukončení zmluvných vzťahov založených na základe Zmluvy o dielo a poskytnutí užívacích práv č.035/2001
19/2017
0,00 € Wolters Kluwer s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. August 2017
Mandátna zmluva
20/2017
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. November 2017
Výpoveď rámcovej zmluvy
26/2017
0,00 € Doc.JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. Február 2018
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb
3/2018
0,00 € DAIRA, spol. s r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. Apríl 2018
Dohoda o ukončení výpožičky nebytových priestorov a Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov
5/2018
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Jún 2018
Kolektívna zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018
Kolektívna zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Júl 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
22/2018
0,00 € TeamPrevent Santé s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Júl 2018
Povolenie na úhradu cien úverom poštovného
24/2018
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
6. August 2018
Zmluva o dielo
26/2018
0,00 € STAVOMAL SLOVAKIA, spol.s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. August 2018
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme garáže s príslušenstvom
16/2018
0,00 € Ing. Dušan Ďuriš Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. August 2018
Zmluva o nájme garážového parkovacieho boxu č. 15/2018
15/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Dušan Ďuriš Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. August 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SAŽP CEI/2012/80
25/2018
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. September 2018
Zmluva o nájme garáže č. 28/2018
28/2018
0,00 € Ing. Anna Karelová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. November 2018
Dohoda č. 44/2018 o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb virtuálneho severa č. 301150139, 29/2015
44/2018
0,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2018
Zákaznícka zmluva č. 55/2018 o poskytovaní produktov a služieb elektronických systémov
55/2018
0,00 € EFG Slovakia s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. November 2018
Dodatok k dohode o integračnom zámere medzi Konzumentom a NASES o prepojení modulov ÚPVS a systémov SIŽP - elktronizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a využívaní funkcionality CUD
54/2018
0,00 € NASES Slovenská inšpekcia životného prostredia