Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
172/2023
0,00 € RNDr. Anna Čičmancová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
173/2023
0,00 € Ing. Marta Veselská, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
174/2023
0,00 € Ing. Michal Galajda Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
175/2023
0,00 € Ing. Ľubomír Bellan Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
176/2023
0,00 € Mgr. Jana Valentová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
177/2023
0,00 € RNDr. Jarmila Tokárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
179/2023
0,00 € Ing. Branislav Labdúch Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
180/2023
0,00 € JUDr. Denisa Masná Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
181/2023
0,00 € Ing. Mária Petrová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
182/2023
0,00 € Ing. Ľudmila Rybárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
193/2023
0,00 € Ing. Anna Kassová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
199/2023
0,00 € Ján Šimo Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
202/2023
0,00 € Ing. Sabína Demeterová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
206/2023
0,00 € Ing. Vladimír Ružinský Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA č. 30-000168413PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov
210/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Marec 2023
Poistná zmluva č. 6559586125 - cestovné poistenie a asistenčné služby
218/2023
5,19 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
90/2023
0,00 € Ing. Dominika Mucinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Marec 2023
Poistná zmluva č. 6559586091 - cestovné poistenie a asistenčné služby
219/2023
10,37 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
84/2023
0,00 € Ing. Marianna Markovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia