Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
184/2019
0,00 € Mgr. Martin Valček Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
185/2019
0,00 € Ing. Marta Škrabáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
186/2019
0,00 € JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
187/2019
0,00 € Mgr. Vladimíra Vrablová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
188/2019
0,00 € Mgr. Janette Lehocká Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
102/2019
0,00 € Zuzana Bullová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
103/2019
0,00 € Jana Kubíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
104/2019
0,00 € Mgr. Andrej Kováč Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
105/2019
0,00 € Ing. Ľudmila Rybárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
106/2019
0,00 € Mgr. Martin Schabjuk Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
107/2019
0,00 € Ing. Dušana Rišianová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
108/2019
0,00 € Ing. Juliana Šipekyová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
109/2019
0,00 € Ing. Elena Pavčíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
110/2019
0,00 € Mgr. Tibor Koronczi Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
112/2019
0,00 € Ing. Vladimír Ružinský Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
113/2019
0,00 € Ing. Vladimír Lalík, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
114/2019
0,00 € Ing. Andrej Bohdaň Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
115/2019
0,00 € Ing. Stanislav Košúth, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
116/2019
0,00 € Ing. Sabína Demeterová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
117/2019
0,00 € Ing. Igor Schlank Slovenská inšpekcia životného prostredia