Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
220/2019
0,00 € Mgr. Jakub Janič Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Máj 2019
Dohoda č. 29/2019 o ukončení Prevádzkovej servisnej zmluvy č. 1/2008/SIŽP zo dňa 25.09.2008 v znení neskorších dodatkov
29/2019
0,00 € PlusComp, s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
222/2019
0,00 € Mgr. Simona Fašungová Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Júl 2019
Zmluva o partnerstve
467/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Júl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
228/2019
Doplnená
0,00 € Mgr. Marcel Granat Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Júl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
234/2019
0,00 € JUDr. Denisa Masná Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Júl 2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
230/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Júl 2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
231/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Júl 2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
232/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Júl 2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
233/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. September 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
237/2019
0,00 € Ing. Andrej Peterka Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. September 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
239/2019
0,00 € Mgr. Tomáš Zboja Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. Október 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
245/2019
0,00 € JUDr. Pavel Dvonč Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Október 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
246/2019
0,00 € Mgr. Andrea Jančovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
21. November 2019
Memorandum o spolupráci
258/2019
Doplnená
0,00 € PhDr. László Bukovszky - splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. December 2019
Zmluva č. 244/2019 o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
244/2019
0,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenský hydrometeorologický ústav
23. December 2019
Dohoda č. 235/2019 o ukončení zmluvy o prenájme kont. 120 l č. 398/2015/SZ
235/2019
0,00 € KOSIT a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. December 2019
Zmluva 247/2019
247/2019
0,00 € KOSIT a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
26. December 2019
ZMLUVA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB VIRTUÁLNEHO SERVERA
260/2019
0,00 € SOFTIP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. Január 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
6/2020
0,00 € PhDr. Iveta Kollárová Slovenská inšpekcia životného prostredia