Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
15/2021
0,00 € Ing. Štefan Petráň Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
17/2021
0,00 € Mgr. Dávid Hruška Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
18/2021
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2021
Dohoda o používaní referentské ho motorové ho(a prípojné ho)vozidla
21/2021
0,00 € Ing. Anna Benčeková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2021
Dohoda o používaní referentské ho motorové ho(a prípojné ho)vozidla
22/2021
0,00 € Mgr. Sabina Sladká Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Jún 2021
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 28/2021
28/2021
0,00 € Commander Services s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Júl 2021
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
23/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Júl 2021
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
24/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Júl 2021
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
25/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Júl 2021
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
26/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. August 2021
Dohoda č. 39/2021 o ukončení zmluvy na poskytovanie servisných služieb pre služobné motorové vozidlá č. 254/2019
39/2021
0,00 € KS motor s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. August 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve č. SAŽP CEI/2012/80
34/2021
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. August 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
41/2021
0,00 € Ing. Juraj Karas Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
46/2021
Doplnená
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. August 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
48/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Zdeno Bekeš Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. August 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
49/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Michaela Cehlárová Derfényinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. September 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
50/2021
0,00 € Ing. Jozef Švondrk Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. September 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
52/2021
Doplnená
0,00 € Mgr. Martina Martyščáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. September 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
51/2021
0,00 € Mgr. Roman Antoška Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. September 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
53/2021
Doplnená
0,00 € Mgr. Michal Juško Slovenská inšpekcia životného prostredia