Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
102/2021
0,00 € Dagmar Medveďová Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. December 2021
Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových funkcionalít k Dohode o voliteľnom volacom programe Business Partner
104/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
7. December 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
103/2021
0,00 € Ing. Kristína Csonková Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. December 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
108/2021
0,00 € Ing. Gabriel Lenárt Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. December 2021
Dohoda o vzájomnej spolupráci
99/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. December 2021
Dohoda o používaní referentského motorového(a prípojného)vozidla
107/2021
0,00 € Ing. Jozef Cheben Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. December 2021
Dohoda o používaní referentského motorového(a prípojného)vozidla
115/2021
0,00 € Mgr. Marián Kotrla, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. December 2021
Dohoda o používaní referentského motorového(a prípojného)vozidla
101/2021
Doplnená
0,00 € Lucia Knapíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 151581 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.06.2021
111/2021
0,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. December 2021
Zmluva na poskytovanie služieb virtuálneho servera č. 113/2021
113/2021
0,00 € SOFTIP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
6/2022
0,00 € Ing. Iveta Časnochová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
109/2021
0,00 € Ing. Dominika Mucinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
4/2022
0,00 € Ing. Diana Žingorová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
3/2022
0,00 € Mgr. Jana Valentová Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
5/2022
0,00 € Mgr. Ján Kocian Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
7/2022
0,00 € Mgr. Simona Barcíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Február 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
13/2022
0,00 € Ing. Marián Jacko Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
11/2022
0,00 € Ing. Ľubomír Bellan Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
12/2022
0,00 € RNDr. Jarmila Tokárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. Marec 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
17/2022
Doplnená
0,00 € Viktória Novotná Slovenská inšpekcia životného prostredia