Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2018
Kúpna zmluva č. 57/2018
57/2018
0,00 € Neudoerfler Office Systems s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. December 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
69/2018
0,00 € Castor & Pollux, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. December 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
70/2018
0,00 € Castor & Pollux, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. December 2018
Dohoda č. 68/2018 o ukončení zmluvy o aktualizácii programov
68/2018
0,00 € TOPSET Solution s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb virtuálneho servera č. 30318172
71/2018
0,00 € SOFTIP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
21. Január 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. 12. 2018
2/2019
0,00 € Castor & Pollux, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
24. Január 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2019
0,00 € SWAN, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
24. Január 2019
Dohoda o zániku Zmluvy o nájme KZ
9/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
24. Január 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb VVN
8/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. SAŽP CEI/2012/80
3/2019
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.03.2019
20/2019
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového vozidla
31/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Miloš Minár Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového vozidla
32/2019
Doplnená
0,00 € Mgr. Tomáš Husár Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového vozidla
33/2019
0,00 € Dagmar Medveďová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda č. 11/2019 o ukončení zmluvy o nájme garáže s príslušenstvom
11/2019
0,00 € Ing. Ján Gajdoš Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
35/2019
0,00 € JUDr. Róbert Ružička, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
36/2019
0,00 € Jozef Friš Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
37/2019
0,00 € PhDr. Miroslav Beriac Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
38/2019
0,00 € Ing. Jozef Švondrk Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
39/2019
0,00 € Bc. Marek Sopko Slovenská inšpekcia životného prostredia