Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
40/2019
0,00 € Jana Poláková Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
41/2019
0,00 € Lucia Belanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
42/2019
0,00 € Ing. Iveta Hučko Stypová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
43/2019
0,00 € Dpt. Peter Gallovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
44/2019
0,00 € Ing. Brigita Pokorná Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
45/2019
0,00 € Ing. Zuzana Kačániová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
46/2019
0,00 € Ing. Zuzana Hrčková Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
47/2019
0,00 € Ing. Jarmila Ďurďovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
48/2019
0,00 € RNDr. Tatiana Horecká, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
49/2019
0,00 € Mgr. Richard Ardó Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
50/2019
0,00 € PhDr. Iveta Kollárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
51/2019
0,00 € Ing. Erika Bakičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
52/2019
0,00 € Mgr. Michal Juško Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
53/2019
0,00 € Mgr. Lucie Ťapušová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
54/2019
0,00 € RNDr. Beata Múčková Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
55/2019
0,00 € Mgr. Martina Martyščáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
57/2019
0,00 € Ing. Daša Šuleková, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
58/2019
0,00 € Ing. Daniel Kucko Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
59/2019
0,00 € Ing. Cyril Burda Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. Apríl 2019
Zmluva o nájme garážového parkovacieho boxu č. 12/2019
12/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Gajdoš Slovenská inšpekcia životného prostredia