Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
56/2019
0,00 € Mgr. Roman Antoška Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
64/2019
0,00 € Ing. Martin Hrdlovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
60/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Mariana Martinková Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
61/2019
0,00 € Ing. Zdeněk Gregor Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
62/2019
0,00 € Ján Šimo Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
63/2019
0,00 € Ing. Marek Murajda Slovenská inšpekcia životného prostredia
12. Apríl 2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/6/01/0122/15 o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
19/2019-D
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
65/2019
0,00 € Ľubomíra Bajaníková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
66/2019
0,00 € Ing. Samuel Balcár Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
67/2019
0,00 € Ing. Milan Baštek Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
68/2019
0,00 € Ing. Zuzana Besedová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
69/2019
0,00 € Ing. Eva Daňová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
70/2019
0,00 € MVDr. Ján Drobúl Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
71/2019
0,00 € RNDr. Michal Ďuriš, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
73/2019
Doplnená
0,00 € RNDr. Iveta Galovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
74/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Gabriela Ganse Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
75/2019
0,00 € Ing. Eduard Gašparovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
76/2019
0,00 € Ing. Alžbeta Hoštáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
77/2019
0,00 € Ing. Karol Huljak Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
78/2019
0,00 € Ing. Eva Chytčáková Slovenská inšpekcia životného prostredia