Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
197/2019
0,00 € Ing. Angelika Theinerová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
193/2019
0,00 € JUDr. Tatiana Troščáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
195/2019
0,00 € JUDr. Lukáš Bažik Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
194/2019
0,00 € JUDr. Patrícia Uhrinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
196/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Gabriel Dancák Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
215/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Vladimír Vargovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
214/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Adriana Marušiaková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
190/2019
Doplnená
0,00 € RNDr. Alexandra Šipošová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
216/2019
0,00 € Ing. Ulrika Ulbrichová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
191/2019
0,00 € Ing. Peter Imrich, CSc. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
217/2019
0,00 € RNDr. Miroslava Magurová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
218/2019
0,00 € Ing. Ladislav Tirpák Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
219/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Michal Kortiš Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
87/2019
0,00 € Ing. Silvia Kližanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
175/2019
0,00 € Mgr. Lukáš Žilinčík Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
158/2019
0,00 € Mgr. Mária Šavelová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
159/2019
0,00 € Ing. Miroslav Vlček Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
160/2019
0,00 € Ing. Peter Hrivík Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
161/2019
0,00 € Mgr. Monika Ušiaková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
162/2019
0,00 € Ing. Andrea Žídková Slovenská inšpekcia životného prostredia