Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
12/2022
0,00 € RNDr. Jarmila Tokárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. Február 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 10/2022 "Pracovné odevy SIŽP" Logický celok č. 1 Pracovné oblečenie pre pracovníkov ústredia a Inšpektorátov životného prostredia
10/2022
150 408,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Február 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
13/2022
0,00 € Ing. Marián Jacko Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 1/2022 "Pracovné odevy SIŽP" Logický celok č. 2 Pracovná obuv pre pracovníkov ústredia a Inšpektorátov životného prostredia
1/2022
54 000,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
5/2022
0,00 € Mgr. Ján Kocian Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
7/2022
0,00 € Mgr. Simona Barcíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
109/2021
0,00 € Ing. Dominika Mucinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
4/2022
0,00 € Ing. Diana Žingorová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
3/2022
0,00 € Mgr. Jana Valentová Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
6/2022
0,00 € Ing. Iveta Časnochová Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Január 2022
Rámcová dohoda č 9/2022
9/2022
444 000,00 € VÚRUP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Január 2022
Rámcová dohoda č. 2/2022
2/2022
65 059,08 € MICROCOMP - Computersystém s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. December 2021
Dohoda o používaní referentského motorového(a prípojného)vozidla
115/2021
0,00 € Mgr. Marián Kotrla, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. December 2021
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k online právnemu systému Judikáty č. 114/2021
114/2021
9 900,00 € Judikatúra, s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. December 2021
Zmluva na poskytovanie služieb virtuálneho servera č. 113/2021
113/2021
0,00 € SOFTIP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2021
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 105/2021
105/2021
Doplnená
3 186 204,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2021
Flotilová poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 5019000805
117/2021
18 763,75 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2021
Flotilová zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3559008727
118/2021
4 352,29 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2021
Zmluva pre skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom č. 1239000356
119/2021
1 591,67 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2021
Zmluva pre poistenie nadštandardnej výbavy súboru motorových vozidiel č. 4619020040
120/2021
1 431,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia