Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
118/2023
0,00 € Mgr. Michaela Pavlovičová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
120/2023
0,00 € Mgr. Iveta Kostelničáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
124/2023
0,00 € Mgr. Xénia Kromerová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
126/2023
0,00 € Mgr. Martin Blatnický Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
128/2023
0,00 € Mgr. Peter Matejkovič, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
130/2023
0,00 € Ing. Alena Šimková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
132/2023
0,00 € Ing. Marta Škrabáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
136/2023
0,00 € Ing. Miroslav Vlček Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
138/2023
0,00 € Ing. Peter Hrivík Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
140/2023
0,00 € Mgr. Monika Ušiaková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
112/2023
0,00 € Ing. Ján Bezek Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
142/2023
0,00 € Ing. Andrea Žídková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
144/2023
0,00 € Ing. Michal Manek Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
146/2023
0,00 € Mgr. Branislav Konderla Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
183/2023
0,00 € Ing. Juliana Šipekyová Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
184/2023
0,00 € Ing. Ivan Mikloš Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
186/2023
0,00 € Ing. Daša Matejková Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
187/2023
0,00 € RNDr. Jana Bálintová Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
188/2023
0,00 € Ing. Miriam Oprenčáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
189/2023
0,00 € Mgr. Ivica Kováčová Slovenská inšpekcia životného prostredia