Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
149/2023
0,00 € Ing. Gabriela Lachová Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
151/2023
0,00 € Ing. Patrícia Soveľová Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
153/2023
0,00 € Ing. Richard Pavľák Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
155/2023
0,00 € Ing. Eduard Olšavský Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
157/2023
0,00 € Ing. Jana Demočková Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
159/2023
0,00 € Ing. Ľubica Bednárová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
161/2023
0,00 € Ing. Jozef Pažitný, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
163/2023
0,00 € Lucia Knapíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 3/2023
3/2023
19 148,80 € BUBO s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
12/2023
0,00 € Mgr. Michal Veselický Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
15/2023
0,00 € Mgr. Dávid Vido, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
22/2023
0,00 € Ing. Zuzana Bienská Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
24/2023
0,00 € Ing. Enikö Oroszlanyová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
31/2023
0,00 € Marek Jánoš Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
39/2023
0,00 € Ing. Erika Bakičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
43/2023
0,00 € RNDr. Tatiana Horecká, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
45/2023
0,00 € Ing. Zuzana Matovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
49/2023
0,00 € Ing. Zuzana Kačániová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
57/2023
0,00 € Mgr. Martina Martyščáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
67/2023
0,00 € Ing. Dáša Šuleková, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia