Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
32/2023
0,00 € Ľubomíra Bajaníková Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
36/2023
0,00 € Ing. Andrea Šumichrastová Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
40/2023
0,00 € Ing. Gabriela Ganse Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
46/2023
0,00 € Ing. Eva Chytčáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
50/2023
0,00 € Ing. Alžbeta Hoštáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
52/2023
0,00 € Ing. Marcela Kováčová Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
54/2023
0,00 € Ing. Katarína Kapsdorferová Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
62/2023
0,00 € Mgr. Ivica Králiková Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
66/2023
0,00 € Ing. Miroslava Reková Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
70/2023
0,00 € Ing. Alžbeta Patúšová Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
72/2023
0,00 € RNDr. Martin Petráš Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
74/2023
0,00 € Jana Vavríková Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
78/2023
0,00 € Ing. Ján Rybár Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
221/2023
0,00 € Ing. Jaroslava Žeriavová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
94/2023
0,00 € Ing. Monika Kromerová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
122/2023
0,00 € Mgr. Dana Lieskovská, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
134/2023
0,00 € Ing. Ivana Záleská Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
148/2023
0,00 € Ing. Mária Melišková Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
152/2023
0,00 € Mgr. Marián Kotrla, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
156/2023
0,00 € Ing. Dominika Jančovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia