Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
167/2023
0,00 € Ing. Ľubica Časárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
171/2023
0,00 € Mgr. Lukáš Pavlenko Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
240/2023
0,00 € Ing. Kristína Titková Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
15/2023
0,00 € Ing. Iveta Časnochová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
65/2023
0,00 € Mgr. Marcel Granát Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
233/2023
0,00 € Mgr. Katarína Mraviková Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
209/2023
0,00 € Ing. Peter Gacík Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
83/2023
0,00 € Dagmar Medveďová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
97/2023
0,00 € Ing. Gabriel Dancák Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
123/2023
0,00 € RNDr. Alexandra Šipošová Jakubišin Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
48/2023
0,00 € Ing. Karol Huljak Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
11/2023
0,00 € Mgr. Simona Grbálová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
27/2023
0,00 € RNDr. Michal Ďuriš, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
76/2023
0,00 € Ing. Erika Stachová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
60/2023
0,00 € Ing. Andrea Kubová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
38/2023
0,00 € Ing. Eduard Gašparovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
44/2023
0,00 € MVDr. Ján Drobúl Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
64/2023
0,00 € Ing. Filip Rojik, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
68/2023
0,00 € Ing. Miloš Rajnič Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
42/2023
0,00 € RNDr. Iveta Galovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia