Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2023
Dohoda o ukončení Servisnej zmluvy č. 130LC/2015
251/2023
0,00 € KKG NEMEC SK, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. August 2023
Dohoda o ukončení Servisnej zmluvy č. 198SR/2012
252/2023
0,00 € KKG NEMEC SK, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. August 2023
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI č. VP TN-EL4/29-2-4/2023
260/2023
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. August 2023
Zmluva na poskytnutie služby - zabezpečenie servisu analyzátorov a meracej techniky pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia
227/2023
115 200,00 € ECM MONITORY, spol. s r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Marec 2023
Zmluva č. 216/2023 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
216/2023
11 988,00 € AMG Security s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 235/2023, AOAS-1-74/2023
235/2023
167 400,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
24. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
231/2023
60,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
24. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 3045/2023/sz
253/2023
Doplnená
11 854,72 € T+T, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Júl 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
247/2023
0,00 € Ing. Katarína Sládečeková Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
254/2023
0,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Technická univerzita vo Zvolene
10. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie kancelárskych potrieb č. 238/2023
238/2023
80 136,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Jún 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
246/2023
0,00 € Ing. Miroslav Randa Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. Jún 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
245/2023
0,00 € Ing. Ladislav Cipkala Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. Jún 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie k obnove a výstavbe budov pre inšpektoráty životného prostredia Košice, Žilina, Banská Bystrica
217/2023
48 420,00 € Beeli, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Jún 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
241/2023
0,00 € Ing. Lucia Šalingová Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Jún 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
242/2023
0,00 € Ing. Marcela Holzknechtová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
29/2023
0,00 € Ing. Eva Daňová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
56/2023
0,00 € Ing. Zuzana Kadiková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
150/2023
0,00 € Mgr. Jakub Janič Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
154/2023
0,00 € Ing. Kristína Csonková Slovenská inšpekcia životného prostredia