Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
194/2023
0,00 € Ing. Zuzana Križmová Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
195/2023
0,00 € Ing. Alena Škorňová Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
196/2023
0,00 € Mgr. Branislav Beňovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
197/2023
0,00 € RNDr. Igor Jedlovský Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
198/2023
0,00 € RNDr. Janka Schwarzová Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
200/2023
0,00 € Ing. Matej Ďuriš Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
203/2023
0,00 € Ing. Vladimír Lalík, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
204/2023
0,00 € Ing. Dušana Rišianová Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
205/2023
0,00 € Mgr. Martin Schabjuk Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
207/2023
0,00 € Ing. Elena Pavčíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
185/2023
0,00 € Ing. Gabriela Baliaková Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
53/2023
0,00 € Ing. Michal Kortiš Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
61/2023
0,00 € Ing. Ján Harmaňoš Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
71/2023
0,00 € RNDr. Hana Dorčáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
75/2023
0,00 € Ing. Erik Pudleiner Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
79/2023
0,00 € Ing. Miloš Minár Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
81/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Husár Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
85/2023
0,00 € Ing. Denisa Pilátová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
87/2023
0,00 € Ing. Lucia Bartošová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
89/2023
0,00 € Ing. Radovan Veselý Slovenská inšpekcia životného prostredia