Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
206/2023
0,00 € Ing. Vladimír Ružinský Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
ZMLUVA č. 30-000168413PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov
210/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Marec 2023
Poistná zmluva č. 6559586125 - cestovné poistenie a asistenčné služby
218/2023
5,19 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
90/2023
0,00 € Ing. Dominika Mucinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Marec 2023
Poistná zmluva č. 6559586091 - cestovné poistenie a asistenčné služby
219/2023
10,37 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
84/2023
0,00 € Ing. Marianna Markovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
86/2023
0,00 € Ing. Oleg Polakovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
88/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Francisty Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
98/2023
0,00 € Bc. Ing. Vladimír Poljak Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
100/2023
0,00 € Ing. Michal Fiala Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
102/2023
0,00 € Mgr. Vladimíra Vrablová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
104/2023
0,00 € Mgr. Janette Lehocká Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
106/2023
0,00 € Mgr. Mária Šavelová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
108/2023
0,00 € Ing. Milan Sobolič Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
110/2023
0,00 € Ing. Csaba Hegedüš Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
114/2023
0,00 € Ing. Pavol Melichár Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
116/2023
0,00 € RNDr. Peter Valentovič, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
118/2023
0,00 € Mgr. Michaela Pavlovičová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
120/2023
0,00 € Mgr. Iveta Kostelničáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
124/2023
0,00 € Mgr. Xénia Kromerová Slovenská inšpekcia životného prostredia