Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva na poskytnutie licencie na používanie softvare
304/2023
31 025,92 € iServices s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. November 2023
Kúpna zmluva
283/202
8 389,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. November 2023
Kúpna zmluva
284/2023
50 335,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zriadenie a prevádzkovanie mobilných hlasových a dátových služieb
261/2023
67 298,40 € O2 Slovakia, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Október 2023
Kúpna zmluva - nákup motorových vozidiel - zásahové vozidlá
280/2023
515 400,00 € H&M autoopravy - predaj, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Október 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
249/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Október 2023
Dohoda o poskytovaní klasifikácií a číselníkov z Integrovaného štatistického informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky
250/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Október 2023
Kúpna zmluva
278/2023
40 656,00 € ENVItech, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Október 2023
Kúpna zmluva
272/2023
177 430,50 € AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
6. Október 2023
Dohoda o integračnom zámere o poskytnutí prístupu k EVO/NEV (Evidencia vozidiel)
256/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
6. Október 2023
Dohoda o integračnom zámere o prepojení IS CESDaP a IS KSED.
257/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. Október 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
271/2023
0,00 € Ing. Jozef Molnár Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. Október 2023
Kúpna zmluva
264/2023
794 592,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. September 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
268/2023
0,00 € Ing. Juraj Pitoňák Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. September 2023
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti a zabezpečení prístupu k nehnuteľnostiam v správe nájomcov uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka zo dňa 28.12.2001 - Dodatok
262/2023 - D
221,70 € ANTIS, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. September 2023
Integračný zámer Komplexný systém environmentálneho dohľadu (IS KSED) na IS centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (IS CSRÚ)
263/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
270/2023
0,00 € Jozef Jarošík Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. September 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
269/2023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
7. September 2023
Smlouva o spolupráci při zabezpečení odborné praxe studenta
265/2023
0,00 € Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Slovenská inšpekcia životného prostredia
7. September 2023
Smlouva o zabezpečení odborné praxe
266/2023
0,00 € Univerzita Palackého v Olomouci Slovenská inšpekcia životného prostredia