Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ/37/2022-G
Dodatok č. 1 k NZ/37/2022-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Karpatská platforma, občianske združenie
30. Máj 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely č. OST/22/2023
OST/22/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Robert Ravasz
30. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. B - NZ/12/2023
Dodatok č. 2 k B-NZ/12/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. JUDr. Jana Michaličková, PhD.
25. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/006/2020-G
Dodatok č. 3 k NZ/100/006/2020-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. W - consulting s.r.o.
24. Máj 2023
Nájomná zmluva č. NZ/100/009/2023-G
NZ/100/009/2023-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
18. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/008/2022-G
Dodatok č. 1 k NZ/100/008/2022-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. SALVIS, s.r.o.
18. Máj 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/09/2023
ZoD/09/2023
29 928,00 € SALVIS, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. Máj 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. NZ/51/2022
Dohoda o ukončení k NZ/51/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Máj 2023
Dohoda o ukončení k Nájomnej zmluve č. NZ/52/2022-G
Dohoda o ukončení k NZ/52/2022-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete internet (OST/53/2006)
Dodatok č. 5 k OST/53/2006
0,00 € SWAN, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ/68/2022-G
Dodatok č. 1 k NZ/68/2021-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FREE PORTS LMITED, s.r.o.
11. Máj 2023
Zmluva o sprostredkovaní č. ZoS/3/2023
Zmluva o sprostredkovaní č. ZoS/3/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Medzinárodná škola kvality (Quality School International)
5. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. NZ/06/2017 zo dňa 12.apríla 2017
D6 k NZ/06/2017
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. VALCO s.r.o.
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/014/2021
Dodatok č. 1 k NZ/100/014/2021
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. Trees&Pots, s.r.o.
2. Máj 2023
Nájomná zmluva č. NZ/200/02/2023
NZ/200/02/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. HK GROUP s.r.o.
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ/16/2022 zo dňa 22. apríla 2022
D1 k NZ/16/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Pro Fortis s.r.o.
27. Apríl 2023
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. NZ/100/012/2019 zo dňa 20. januára 2020
D8 k NZ/100/012/2019
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Catering Johny s.r.o.
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (OST/20/2023)
OST/20/2023
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. NZ/33/2022
Dohoda o ukončení k NZ/33/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. NZ/19/2023-G
NZ/19/2023-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky