Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
NZ/60/2023-G
NZ/60/2023-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. VERA&GUARD s.r.o.
29. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/33/2023
OST/33/2023
4 776,00 € INVIZO s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. September 2023
Poistná zmluva číslo 1110028196 (OST/32/2023)
OST/32/2023
4 770,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. September 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. NZ/27/2022
DoU k NZ/27/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. GRUP architects s.r.o.
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/31/2023
OST/31/2023
2 363,00 € FK servis, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. September 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/006/2021-G
Dodatok č. 3 k NZ/100/006/2021-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FPD CORPORATION SK a.s.
21. September 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/025/2021-G
Dodatok č. 2 k NZ/100/025/2021-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FPD CORPORATION SK a.s.
21. September 2023
Dodatok č. 1 k NZ/100/007/2022-G
Dodatok č. 1 k NZ/100/007/2022-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FPD CORPORATION SK a.s.
14. September 2023
Nájomná zmluva č. NZ/53/2023
NZ/53/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Karpatská platforma, občianske združenie
6. September 2023
Nájomná zmluva č. NZ/100/014/2023-G
NZ/100/014/2023-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Silk Affair s. r. o.
14. September 2023
Nájomná zmluva č. NZ/48/2023
NZ/48/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Súkromná materská škola, Gajova 8, Bratislava
5. September 2023
Dodatok č. 2 k NZ/100/12/2020
NZ/100/12/2020
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
5. September 2023
Nájomná zmluva č. NZ/200/004/2023
NZ/200/004/2023
320,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
4. September 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/17/2023
ZoD/17/2023
4 000,00 € Mgr. Tomáš Kurinec, advokát Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. September 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/18/2023
ZoD/18/2023
16 900,00 € full house s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. August 2023
Dodatok č. 1 k NZ/100/015/2022
Dodatok č. 1 k NZ/100/015/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. AvantGarde Energy, s.r.o.
25. August 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/16/2023
ZoD/16/2023
19 342,84 € B.P.A. spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. August 2023
Nájomná zmluva č. NZ/45/2023
NZ/45/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. ATLAS WARD POLSKA SPOĹKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
23. August 2023
Nájomná zmluva č. NZ/43/2023
NZ/43/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. EMA - Development and Mobility Agency občianske združenie
22. August 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári č. OST/30/2023
OST/30/2023
9 425,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Catering Johny s.r.o.