Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2023
Nájomná zmluva č. NZ/44/2023-G
NZ/44/2023-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. EMA - Development and Mobility Agency občianske združenie
18. August 2023
Dohoda o ukončení k NZ/38/2018-G
Dohoda o ukončení k NZ/38/2018-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Leiter Advertising, s. r. o.
18. August 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. NZ/8/2018
Dohoda o ukončení k NZ/8/2018
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Leiter Advertising, s. r. o.
17. August 2023
Dodatok č. 5 k NZ/100/013/2021-G
Dodatok č. 5 k NZ/100/013/2021-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. MTBIKER s.r.o.
17. August 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkovom kalendári č. OST/29/2023
OST/29/2023
8 260,37 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Leiter Advertising, s. r. o.
16. August 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári č. OST/28/2023
OST/28/2023
1 174,92 € Roman Šimunek Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
8. August 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/14/2023
ZoD/14/2023
71 638,50 € UNIVIS spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
8. August 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/15/2023
ZoD/15/2023
61 435,38 € UNIVIS spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k NZ/100/2022-G
Dodatok č. 1 k NZ/100/011/2023-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Nobeldent s.r.o.
31. Júl 2023
Nájomná zmluva č. NZ/100/013/2023-G
NZ/100/013/2023-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Alba Dental Clinic s.r.o.
1. August 2023
Nájomná zmluva č. NZ/35/2023
NZ/35/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o.
26. Júl 2023
Odberový diagram na dodávku a odber tepla na r. 2024 (k OST/120/2006)
OST/120/2006
0,00 € MH Teplárenský holiding, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Júl 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/12/2023
ZoD/12/2023
46 308,00 € LAZA-Control s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Júl 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/13/2023
ZoD/13/2023
237 730,00 € ZŤK, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ/19/2023-G
Dodatok č. 1 k NZ/19/2023-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/27/2023
OST/27/2023
3 000,00 € LFB-STAV s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Júl 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 01/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 01/2023
170,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. EUROAKADEMIA, a.s.
12. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/003/2022-G
Dodatok č. 2 k NZ/100/003/2022-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. MBL a.s.
6. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/26/2023
OST/26/2023
1 458,60 € INVIZO s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
3. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/001/2022-G
Dodatok č. 2 k NZ/100/001/2022-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. DIVA s. r. o.