Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
UVN1713531385-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
19. Apríl 2024
Dohoda o splátkach a o uznaní záväzku dlžníkom
UVN1713536506-OST
108 840,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Siemens Healthcare, s.r.o.
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobné mobilného telefónu
SMT-2024-005
11,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vargová Katarína, Ing.
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2024-006
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Chlebuš Miroslava, Ing.
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2024-007
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Badinský Milan, Ing.
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/01-Pkn-05
117,89 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/02-Pkn-05
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/03-Pkn-05
109,87 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
9. Apríl 2024
Poskytovanie služby Pevné pripojenie na Internet - WIFI Internet 100/100 Mbps pre pacientov
UVN1712655309-OPS
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. 3B/2024
3B/2024
110,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Mgr. Jana Slaninková, PhD.
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-009/2024-009
948 291,96 € M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
25. Marec 2024
Kolektívna zmluva ÚVN SNP Ružomberok - FN na roky 2024-2028
UVN1711377634-OST
0,00 € ZO SOZZO pri ÚVN SNP Ružomberok - FN, ZO LOZ pri ÚVN SNP Ružomberok - FN, ZOO SaPA pri ÚVN SNP - FN v Ružomberku Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
28. Marec 2024
Mandátna zmluva
UVN-2-16/2024-016
83 880,00 € BADUCCI Legal, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
28. Marec 2024
Mandátna zmluva
UVN-2-21/2024-021
77 760,00 € SAFIRS, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
28. Marec 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-169/2023-169/1.
34 560,00 € B. Braun Medical s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
28. Marec 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-164/2023-164/3
1 545,60 € K&M Media s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
28. Marec 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-164/2023-164/1
20 098,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-163/2023-163/2
50 636,30 € Perfect Distribution a.s. - OZ Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby - psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
UVN1711356083-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Trnavská univerzita v Trnave
22. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 2024/700-HM
2024/700-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica