Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-155/2023-155
322 227,60 € MED LEADER s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
31. Január 2024
Zmluva o dielo č. 050124
UVN1705301038-ODIE
0,00 € GARANT MARTIN, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
UVN-43-154/2023-154/1
164 530,00 € KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
UVN-43-154/2023-154/2
54 908,20 € Medikocentrum, s.r.o Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1706513886-OST
2 202,75 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. Beáta Pfefferová
29. Január 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-162/2023-162/4
23 554,41 € BAX PHARMA, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. Január 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-162 /2023-162/1
61 347,18 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
25. Január 2024
Zmluva o nájme technických zariadení č. 001/2024/JM/SL,S16,IA7
001/2024/JM/SL,S16,IA7
7 056,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
24. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. UVN/46/60/2010/096/OIT (30210167) uzavretej dňa 22.10.2010
UVN/46/60/2010/096/OIT-4
9 450,00 € SOFTIP, a.s. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
24. Január 2024
Kolektívna zmluva Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultná nemocnica na prechodné obdobie počas prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania
UVN1706103731-OST
0,00 € ZO SOZ ZO pri ÚVN SNP Ružomberok - FN, ZO LOZ pri ÚVN SNP Ružomberok - FN, ZOO SaPA pri ÚVN SNP Ružomberok - FN Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
24. Január 2024
Darovacia zmluva č. C-NBS1-000-087-277
UVN1706105884-DAR
10 000,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Národná banka Slovenska
23. Január 2024
Dohoda o urovnaní
UVN1705997675-OST
10 600,46 € Poškodená: Ing. Zuzana Zubajová Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
18. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705562894-OST
1 582,26 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica ORTOPROplus, spol. s r.o.
18. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705563345-OST
1 331,01 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. Tereková, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/01-Pkn-02
117,89 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/02-Pkn-02
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/03-Pkn-02
109,87 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o dielo č. 6333-03-000-24-90
UVN-43-170/2023-170
Doplnená
652 800,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
17. Január 2024
Zmluva o spôsobe podpory predaja
UVN1705475751-KUPR
0,00 € Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. - organizačná zložka Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
15. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva č. UVN-OLV/2023/1
UVN-OLV-2023/1
10 000,00 € Orkla Foods Fresh Slovensko s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica