Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/02-Pkn-01
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
2. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/03-Pkn-01
109,82 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
2. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/05-Pkn-02
171,80 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica RZP, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o dodávke plynu
UVN-43-024/2023-024
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
13. November 2023
Zmluva - dodanie kontrolných vzoriek a poskytnutie služieb spojených s realizáciou kontrolných cyklov Labquality EQAS v roku 2024 - ÚKM
UVN1699621609-OPS
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica
8. December 2023
Zmluva - dodanie kontrolných vzoriek a poskytnutie služieb spojených s realizáciou kontrolných cyklov Labquality EQAS v roku 2024 - KHaT
UVN1702031488-OPS
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
21. December 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
UVN-43-115/2023-115
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
28. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 1B/2024
1B/2024
110,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Mgr. Dominik Havrila
28. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 2B/2024
2B/2024
110,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Boris Stričík
29. December 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-132/2023-132/2
10 164,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. December 2023
Zmluva na výkon autorského dozoru
UVN-43-102/2023-102
0,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. December 2023
Dodatok č. 41 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-41
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
19. December 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-108/2023-108/1
175 798,92 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. December 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-108/2023-108/3
219 224,28 € BAX PHARMA, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
15. December 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-159/2023-159
15 720,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb AOS-IX-109/2023
AOS-IX-109/2023
3,92 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
11. December 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-130/2023-130
420 000,00 € Unique Medical s. r. o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
7. December 2023
Zmluva o servisnej činnosti
UVN-43-147/2023-147
80 640,00 € AMEDIS spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
4. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75DDZS000720
75DDZS000720-7
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
4. December 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu č. SMT-2023-024
SMT-2023-024
0,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Mgr. Gejdoš František, ml.