Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 41/2010
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
0,00 € MEDITRADE spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Marec 2011
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve č. 49/2010
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve č. 49/2010
0,00 € EGAMED, spol. s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
24. Marec 2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 42/2010
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 42/2010
Doplnená
0,00 € RAVIKA spol. s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
25. Marec 2011
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 47/2010
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 47/2010
0,00 € BIOTRONIK Slovensko s.r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
25. Marec 2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 18/2010
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 18/2010
0,00 € BIOTRONIK Slovensko s.r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
6. Apríl 2011
Dodatok č. 4 ku KZ č. 19/2010
Dodatok č. 4 ku KZ č. 19/2010
0,00 € Biomedica Slovakia, s.r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
6. Apríl 2011
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/2009
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/2009
0,00 € Cardiopharm, spol. s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
12. Apríl 2011
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 30/2010
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 30/2010
0,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
12. Apríl 2011
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 31/2010
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 31/2010
0,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
12. Apríl 2011
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 51/2010
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 51/2010
0,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
29. Apríl 2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 50/2010
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 50/2010
0,00 € InterMedical s.r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
30. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
S112500145
0,00 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
30. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia
Dodatok č. 2
0,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
22. Jún 2011
Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva
55/2011
0,00 € MUDr. Pavel Kmeč SUSCCH a.s. Banská Bystrica
22. Jún 2011
Zmluva o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva
56/2011
0,00 € MUDr. Peter Mečiar SUSCCH a.s. Banská Bystrica
22. Jún 2011
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
57/2011
0,00 € MUDr. Ján Seleštiansky SUSCCH a.s. Banská Bystrica
22. Jún 2011
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
58/2011
0,00 € PhDr. Viera Jaceková SUSCCH a.s. Banská Bystrica
22. Jún 2011
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
59/2011
0,00 € MUDr. Miroslav Bucha SUSCCH a.s. Banská Bystrica
24. Jún 2011
Zmluva o pripojení
A5699455
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
24. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
54/2011
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. SUSCCH a.s. Banská Bystrica