Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
ZMLUVA O PODNIKATEĽSKOM NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ č. 012024
255/2024
0,00 € Prolink, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva
256/2024
0,00 € Ing. Pavel Piatrov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva
257/2024
0,00 € MUDr. Ján Seleštiansky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
258/2024
0,00 € MUDr. Juraj Frajt, MPH Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
133/2024
1 945,56 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
259/2024
0,00 € NEBRASKA, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
9. Júl 2024
Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov
98/2024
0,00 € SONET Slovakia, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
248/2024
159 600,00 € MEDITRADE spol. s r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
247/2024
98 736,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
250/2024
209 312,40 € Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
249/2024
1 406 250,00 € UNOMED spol. s r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
253/2024
67 485,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
252/2024
457 380,00 € UNOMED spol. s r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
251/2024
473 550,00 € Biomedica Slovakia, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
254/2024
37 521,00 € Biomedica Slovakia, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
1. Júl 2024
Dohoda o uznaní dlhu a o splátkovom kalendári
111/2024
0,00 € MUDr. Marián Hajnal Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
136/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Katarína Balážová, PhD.
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
137/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
138/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Ivan Rybár
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
139/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Martina Juhásová