Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
1063/1100/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
314/3310-KE/2024
0,93 € Babušáková Jana PhDr. rod. Kováčová) Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
338/3310-KE/2024
12,42 € Knoteková Adela rod. Vojtášová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
321/3310-KE/2024
3,42 € KURIATNIKOVÁ Mária rod. Litecká Švedová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
324/3310-KE/2024
3,42 € Litecký Šveda Jozef rod. Litecký Šveda Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
315/3310-KE/2024
0,93 € DUTKOVÁ Anna rod. r. Gutterová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
323/3310-KE/2024
4,57 € LITECKÝ ŠVEDA Ján Ing. Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
319/3310-KE/2024
0,93 € Štefurik Lukáš rod. Štefurik Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
322/3310-KE/2024
4,57 € Litecká - Švedová Ľubica Ing. rod. Litecká - Švedová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 1071/6453/2024
1071/3320-ZA/2024
9 760,17 € Breinerová Edita rod. Ferencziová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 1070/6453/2024
1070/3320-ZA/2024
1 899,69 € Breinerová Edita rod. Ferencziová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 10445/6253/2024
618/3310-BB/2024
1 791,70 € Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva pozemok - 10030/6332/2024
1065/6332/2024
17 873,75 € Valaliky Industiral Park Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Iné - 10031/6332/2024
1068/6332/2024
0,00 € Valaliky Industrial Park Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva pozemok - 10032/6332/2024
1069/6332/2024
827,86 € Valaliky Industrial Park Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 10437/6253/2024
615/3310-BB/2024
599,89 € Obec Ráztoka Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve PO - 10450/6253/2024
623/3310-BB/2024
0,00 € Obec Ráztoka Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Rámcová dohoda na nákup pneu + pneuservisné práce
1073/5220/2024
82 711,50 € MIKONA TRADE j.s.a. Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 1077/6453/2024
1077/3320-ZA/2024
1 018,95 € Fides Martin Ing. rod. Fides Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 1076/6453/2024
1076/3320-ZA/2024
1 053,09 € Pauleová Denisa PhDr. rod. Dubčáková Slovenská správa ciest, Bratislava