Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť I: I/76 Kalná nad Hronom (križovatka (I/51) - Nový Tekov
738/5120/2024
1 930 598,76 € Združenie Západ DOPRASTAV- EUROVIA Doprastav, a.s. vedúci člen, EUROVIA SK a.s. člen Slovenská správa ciest, Bratislava
29. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
34/6253/2024
239,51 € Kerner Ľudovít Ing Slovenská správa ciest, Bratislava
29. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2336/6253/2023
235,29 € Fungáčová Jana Slovenská správa ciest, Bratislava
29. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2323/6253/2023
559,62 € Kerner Ľudovít Ing Slovenská správa ciest, Bratislava
29. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
63/6253/2024
3,40 € Fungáčová Jana Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 10488/6353/2024
675/6353/2024
31 364,92 € Šarišský Marek Ing. rod. Šarišský Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Servisné činnosti pre Mobilný mapovací systém Riegl VMX450-1HA, sériové číslo 2222455
728/2100/2024
72 000,00 € Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB 498/1557/NOPIS-BB/2024 - 10525/6253/2024
726/6253/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy SR Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 10478/6353/2024
663/6353/2024
65 185,34 € Baňasová Darina rod. . Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB 441/1557/NOPIS-BB/2024 - 10524/6253/2024
725/6253/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy SR Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Nájomná zmluva pozemok - 717/6232/2024
717/6232/2024
251,83 € IONITY GmbH Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Iné - MPV - 10523/6353/2024
724/6353/2024
30 212,89 € Forgáčová Alžbeta rod. Borovská Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 801062037-3-2024-VB - 10531/6253/2024
734/6253/2024
781,56 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 733/6453/2024
733/6453/2024
3,27 € Škrovina Michal Ing.arch. rod. Škrovina Slovenská správa ciest, Bratislava
24. Máj 2024
I/66 Podbrezová - most ev.č.66-097 - Zmluva o bezodplatnom prevode vyvolanej investície
723/6260/2024
60 696,34 € Obec Podbrezová Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 10476/6353/2024
661/6353/2024
142 746,40 € Szabová Edita rod. Lukáčová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 10481/6353/2024
665/6353/2024
71 405,94 € Šimčíková Ľubica rod. Sabolová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - 10024/1120/2024
716/1120/2024
13,10 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 10479/6353/2024
664/6353/2024
71 438,68 € Krajčík Stanislav rod. . Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
713/6342/2024
0,00 € Macek Slavomír Ing. Slovenská správa ciest, Bratislava