Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Obnova PDZ na obmedzenie rýchlosti kamiónov v klesaní na úseku cesty I/59 Donovaly - Staré Hory
677/5120/2024
47 448,00 € BETAMONT s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť II., čiastková zmluva na podzákazku- I/78 Zubrohlava
672/5120/2024
119 622,04 € MBM - GROUP, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva pozemok - 10002/6232/2024
671/6232/2024
61,86 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 670/6453/2024
670/6453/2024
17,10 € Klubica Pavol rod. Klubica Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 669/6453/2024
669/6453/2024
956,46 € Klubica Pavol rod. Klubica Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 668/6453/2024
668/6453/2024
89,91 € Giertli Miroslav rod. Giertli Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2301/6253/2023
1 196,54 € Molnárová Ivana Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2325/6253/2023
463,13 € Kršňa Peter Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2315/6253/2023
108,55 € Caban Dušan Mgr Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2299/6253/2023
1 196,54 € Klincko Peter Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2324/6253/2023
192,97 € Klincková Želmíra Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2298/6253/2023
1 196,54 € Klincko Michal Mgr. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve PO - 10454/6253/2024
624/6253/2024
0,00 € Obec Brusno Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 10435/6253/2024
614/6253/2024
2 722,43 € Obec Brusno Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2300/6253/2023
3 782,58 € MIšovicová Eva Mgr Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2316/6253/2023
69,47 € Demoč Miroslav Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2330/6253/2023
28,95 € Matušková Monika Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2320/6253/2023
92,63 € Gášparová Andrea Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2303/6253/2023
165,40 € Žáry Juraj PhDr. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa vykonávať odborný autorský dohľad na stavbe I/51 a II/511 Vráble, križovatka
674/6151/2024
11 750,40 € R- PROJECT INVEST s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava