Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 1077/6453/2024
1077/3320-ZA/2024
1 018,95 € Fides Martin Ing. rod. Fides Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 1076/6453/2024
1076/3320-ZA/2024
1 053,09 € Pauleová Denisa PhDr. rod. Dubčáková Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 1075/6453/2024
1075/3320-ZA/2024
4 762,31 € Pauleová Denisa PhDr. rod. Dubčáková Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci "Cesta I/61 Trnava-južný obchvat"
1072/6151/2024
0,00 € Mesto Trnava Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 1074/6453/2024
1074/3320-ZA/2024
4 865,73 € Fides Martin Ing. rod. Fides Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nevyhnutné opatrenia na odstránenie havarijného stavu – stabilizáciu zosuvu násypu na ceste I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fiľakovské Kováče, časť Kurtáň
1078/5120/2024
192 694,44 € ERIGOM SK, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke - Rekonštrukcia mostov na ceste v Komárne - I/63 Komárno - most 63-024
667/3320-BA/2024
0,00 € Mesto Komárno Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke - Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025
666/3320-BA/2024
0,00 € Mesto Komárno Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná a S.F.H
289/6170/2024
730,80 € S.F.H., s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
zriadenie vecného bremena- uloženie stavby - sekundárne rozvody geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
288/6170/2024
73,00 € Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. V.Meder Slovenská správa ciest, Bratislava
7. Jún 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť III. - I/74 Brekov - Humenné
1064/5120/2024
1 972 968,08 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
7. Jún 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 2133/6453/2024
213/6453/2024
59,91 € Hlaváč Martin rod. Hlaváč Slovenská správa ciest, Bratislava
7. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 1067/6453/2024
1067/6453/2024
1 075,95 € Mayer Ladislav Ing. rod. Mayer Slovenská správa ciest, Bratislava
7. Jún 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 1066/6453/2024
1066/6453/2024
4 865,73 € Mayer Ladislav Ing. rod. Mayer Slovenská správa ciest, Bratislava
7. Jún 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 10527/6253/2024
730/6253/2024
923,40 € Fačko Miloš Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 750/6453/2024
750/6453/2024
2,28 € Roľnícke družstvo Hybe Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 752/6453/2024
752/6453/2024
0,39 € Jezný Juraj rod. Jezný Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 751/6453/2024
751/6453/2024
0,25 € Hybben Július rod. Hybben Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 749/6453/2024
749/6453/2024
0,38 € Tatra Forest Slovakia, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 753/6453/2024
753/6453/2024
0,25 € Muchálová Marta rod. Ďumbalová Slovenská správa ciest, Bratislava