Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
399/3310-KE/2024
1,75 € Štefanov Ján Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
353/3310-KE/2024
5,25 € BERECKÁ Zdenka rod. Ševčíková Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
558/3310-KE/2024
1,36 € Gašparová Ľudmila rod. Benková Gočová Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
513/3310-KE/2024
2,37 € Nováková Mária Mgr. rod. Loziňáková Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
582/3310-KE/2024
12,33 € Štalmach Rastislav Ing. rod. Štalmach Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 10536/6253/2024
745/3310-BB/2024
59,83 € Blahút Jozef Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
521/3310-KE/2024
1,90 € Porubský Andrej rod. Porubský Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
560/3310-KE/2024
6,78 € HORVÁTHOVÁ JANA rod. JAKUBAŠEKOVÁ Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
554/3310-KE/2024
4,23 € Hlaď Imrich Ing. rod. Hlaď Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
536/3310-KE/2024
0,68 € Seman Stanislav rod. Seman Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
511/3310-KE/2024
3,39 € Ružičková Magdaléna MUDr. rod. Doliňáková Slovenská správa ciest, Bratislava
12. Jún 2024
Kúpna zmluva MPV PO - 10863/1120/2024
1079/3330-GR/2024
16 919,76 € Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Slovenská správa ciest, Bratislava
12. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
1063/1100/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
314/3310-KE/2024
0,93 € Babušáková Jana PhDr. rod. Kováčová) Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
338/3310-KE/2024
12,42 € Knoteková Adela rod. Vojtášová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
321/3310-KE/2024
3,42 € KURIATNIKOVÁ Mária rod. Litecká Švedová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
324/3310-KE/2024
3,42 € Litecký Šveda Jozef rod. Litecký Šveda Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
315/3310-KE/2024
0,93 € DUTKOVÁ Anna rod. r. Gutterová Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
323/3310-KE/2024
4,57 € LITECKÝ ŠVEDA Ján Ing. Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
319/3310-KE/2024
0,93 € Štefurik Lukáš rod. Štefurik Slovenská správa ciest, Bratislava