Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 711/6453/2024
711/6453/2024
19,61 € Joščáková Darina rod. Hlobejová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
712/6342/2024
0,00 € Mulík Ján JUDr. Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba
303/6153/2024
130,28 € Babčan Michal Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 710/6453/2024
710/6453/2024
147,87 € Malíčková Elena Mgr. rod. Giretová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 709/6453/2024
709/6453/2024
147,87 € Víglaská Miluše rod. Žišková Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 707/6453/2024
708/6453/2024
23,52 € Hyben Tomáš rod. Hyben Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO -705/6453/2024
705/6453/2024
105,83 € Hybben Július rod. Hybben Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 707/6453/2024
707/6453/2024
221,80 € Ulbríková Katarína rod. Dudová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 704/6453/2024
704/6453/2024
105,83 € Muchálová Marta rod. Ďumbalová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 703/6453/2024
703/6453/2024
10,82 € Macková Oľga rod. Pastuchová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 702/6453/2024
702/6453/2024
10,82 € Maruškinová Jela rod. Ilavská Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 701/6453/2024
701/6453/2024
94,06 € Hyben Peter rod. Hyben Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 700/6453/2024
700/6453/2024
110,89 € Marušiak Ján rod. Marušiak Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba
307/6153/2024
320,50 € Holeščák Milan Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 698/6453/2024
698/6453/2024
164,61 € jezný Juraj rod. Jezný Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 699/6453/2024
699/6453/2024
221,80 € Duda Tomáš rod. Duda Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba
301/6153/2024
2 640,92 € Remeň Petr Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba
309/6153/2024
41,19 € Bucko Anton Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba
302/6153/2024
2 328,11 € Manduch Milan Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 695/6453/2024
695/6453/2024
1,62 € Herčútová Eva rod. Stanová Slovenská správa ciest, Bratislava