Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 489/1557/NOPIS-BB/2024 - 10460/6253/2024
643/6253/2024
1 567,60 € Šidlovská Mária Ing. rod. Čižmárová Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 493/1557/NOPIS-BB/2024 - 10463/6253/2024
646/6253/2024
145,26 € Kováčik Ján Ing. rod. Kováčik Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 462/1557/NOPIS-BB/2024 - 10464/6253/2024
647/6253/2024
54,88 € Trnovec Pavol rod. Trnovec Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 465/1557/NOPIS-BB/2024 - 10465/6253/2024
648/6253/2024
36,58 € Trnovcová Serafína rod. Gajdošová Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 468/1557/NOPIS-BB/2024 - 10466/6253/2024
649/6253/2024
32,28 € Trnovec Pavol rod. Trnovec Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 485/1557/NOPIS-BB/2024 - 10469/6253/2024
652/6253/2024
22,19 € Šidlovská Mária Ing. rod. Čižmárová Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 484/1557/NOPIS-BB/2024 - 10468/6253/2024
651/6253/2024
48,42 € Kačic František rod. Kačic Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 471/1557/NOPIS-BB/2024 - 10467/6253/2024
650/6253/2024
21,52 € Trnovcová Serafína rod. Gajdošová Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 487/1557/NOPIS-BB/2024 - 10470/6253/2024
653/6253/2024
13,11 € Števulová Silvia Mgr. rod. Števulová Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 488/1557/NOPIS-BB/2024 - 10471/6253/2024
654/6253/2024
32,28 € Medveďová Mária Ing. rod. Ostrihoňová Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 507/1557/NOPIS-BB/2024 - 10472/6253/2024
655/6253/2024
258,24 € Chovaňáková Tatiana rod. Slosiariková Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 201/1729/6253/2024 - 10084/6253/2024
201/6253/2024
0,00 € Mesto Zvolen Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 10085/6253/2024
202/6253/2024
0,00 € Mesto Zvolen Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 622/6453/2024
622/6453/2024
80,53 € Džúr Peter rod. Džúr Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 621/6453/2024
621/6453/2024
80,53 € Džúr Michal rod. Džúr Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 620/6453/2024
620/6453/2024
265,76 € Veterník Jozef rod. Veterník Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 619/6453/2024
619/6453/2024
129,87 € Jerigová Lucia rod. Kakašová Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Máj 2024
I/68 Sabinov preložka cesty - Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
606/6351/2024
0,00 € SPP distribúcia, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Máj 2024
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Krupina(vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)).
305/1230/2024
19 680,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č.445/1557/NOPIS-BB/2024 - 10430/6253/2024
625/6253/2024
21,24 € Medveďová Mária Ing. rod. Ostrihoňová Slovenská správa ciest, Bratislava