Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Kúpna zmluva
1200015563
78,96 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Mgr. Daniel Dudinský
7. Marec 2024
Kúpna zmluva
1200015564
78,96 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Marek Chachaľák
11. Marec 2024
Zmluva č. S31/1-831379-01/NP24 o nájme časti stavby-THP Leopoldov
S31/1-831379-01/NP24
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Selli SK s. r. o.
15. Marec 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121069
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics s.r.o.
11. Apríl 2024
Dodatok k DoC-dovoz
0012105501/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LOKORAIL, a.s.
6. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2/2007-S33/1 o úžívaní zariadení ZSSK CARGO slúžiacich pre zabezp prevádzky
Dodatok č. 7 k 2/2007-S33/1/7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.
8. Marec 2024
POZ
9025/2024-0000803911
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prometheus LPG Košice s. r. o.
11. Marec 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12068601/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
13. Marec 2024
POZ - dodatok
006/2024-2/1-0080377001
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
14. Marec 2024
Dohoda o cene-tranz.
0000407723
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Benefit Systems Slovakia
1100056616/S02/2024
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5. Marec 2024
Dodatok č 2 k Zmluve o dielo č.4600006539/RKsZ/2022_1200013551
Dodatok č 2 k Zmluve o dielo č.4600006539RKsZ2022_1200013551/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.
7. Marec 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D752229
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Felbermayr Transport-und Hebetechnik GmbH & Co KG ITB/Int. Tieflader-Bahntransporte
4. Marec 2024
Zmluva č. 001/O220/VI/ZSSK CARGO/2020 o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
Zmluva č. 001/O220/VI/ZSSK CARGO/2020 o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
1200015567
60,91 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Zuzana Chachaľáková
4. Marec 2024
Dohoda o zániku vecného bremena OV Žilina
Dohoda o zániku vecného bremena/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
1200015566
78,96 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Szabolcs Nagy
11. Marec 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D119658
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ČD Cargo Logistics, a.s.
11. Marec 2024
Dohoda o cene VP
00D1007998
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
11. Marec 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12085904/4
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. PowerLog s.r.o.