Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-87-001/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Special Transport euroExpress, s. r. o.
7. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-87/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR MIROS - LEVICE, s. r. o.
1. Február 2023
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie vzdelania
CPNR-OP-2023/001065-003
0,00 € stržm. Bc. Ľubomír Bereš Ministerstvo vnútra SR - Okresné riaditeľstvo PZ v Topoľčanoch
30. Január 2023
DOHODA O UKONČENÍ zmluvy o nájme služobného bytu a dohody o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-043
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ján Keszeg
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - 20052021
Zmluva o nájme nebytových priestorov - 20052021
0,00 € Sociálny podnik Kalná, s.r.o.,r.s.p. Ministerstvo vnútra SR
26. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122279937
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR
18. Január 2023
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-093
258,40 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Ladislav Lakatoš
12. Január 2023
Dohoda o finančnom urovnaní
CPNR-ON-2022/002581-006
86,40 € Ministerstvo vnútra SR Fly SPANKOil s. r. o.
5. Január 2023
Nájomná zmluva krátkodobá
8/2022
104,00 € Stredná odborná škola polytechnická Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
3. Január 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu uzatvorená podľa §659-§662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
OU-LV-OKR-2022/017944
26 271,23 € Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad Levice) TATRAVAGÓNKA Tlmače, spol. s r.o.
9. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-008/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
2. December 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-089
1 440,00 € Zuzana Bednáriková Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-039
0,00 € Ministerstvo vnútra SR kpt. Bc. Michal Pipa
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-041
0,00 € Ministerstvo vnútra SR kpt. JUDr. Peter Chautur
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-043
0,00 € Ministerstvo vnútra SR kpt. Mgr. Ján Keszeg
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2022/002966-017
0,00 € Ministerstvo vnútra SR nstržm. Miroslava Péliová
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2022/002966-012
0,00 € Ministerstvo vnútra SR nstržm. Mgr. Zsolt Hariš
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-029
0,00 € Ministerstvo vnútra SR stržm. Branislav Klučka
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2021/003182-018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR kpt. Bc. Rastislav Poledník,
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-063
0,00 € Ministerstvo vnútra SR mjr. Ing. Miloš Fazekaš