Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2023/004983-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004983-001_2023
0,00 € KALLAN Consulting s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004755-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004755-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Hontianske Nemce
11. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004796-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004796-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Závod
11. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004856-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004856-001_2023
162 364,80 € Nemček SONES spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. December 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004581-007_2023
99 886,80 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004753-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004753-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Veľké Kozmálovce
6. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004543-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004543-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Mikroregión Východný Hont
5. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-OVO2-2023/004252-12 na dodávku palivového dreva
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004252-12_2023
0,00 € SLORAMA spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. December 2023
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_HNM -ZV-1-2024 _2023
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
4. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-016_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 314722
1. December 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-059_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 287653
1. December 2023
Zmluva o doručovaní tabuliek s evidenčným číslom a osvedčení o evidencii časť I a časť II
SE_ZM_SE-VO2-2023-004209-07_2023
6 696 000,00 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. November 2023
Kúpna zmluva SE-VO2-2023/004767-004
SE_ZM_SE-VO2-2023-004767-004_2023
1 896 000,00 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, Zvolen Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. November 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-017_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 302282
30. November 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-015_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2729628
30. November 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Dataprojektory 03/2023“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004800-005_2023
Doplnená
21 176,40 € GRATEX International a. s., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. November 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-009_2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2020706
29. November 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Laboratórny nábytok – Plán obnovy a odolnosti“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004516-006_2023
1 880 184,00 € KVANT s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. November 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-060_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 268907
27. November 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
SE_ZM_SE-OHZ2-2023-004515-008_2023
108 000,00 € ROBINCO Slovakia, s.r.o, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)