Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/397922
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-397922_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/403850
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-403850_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/404145
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-404145_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/414248
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-414248_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
4. Január 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004804-008_2024
28 602,24 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. December 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-010_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo nájomcu: 287327
12. December 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-011_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo nájomcu: 300554
12. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-018_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo nájomcu: 6011421
12. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-014_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo nájomcu: 3009798
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SE_ZM_0301-0091-23_2023
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. December 2023
Zmluva o výpožičke
PPZ-ODP2-2023-074480-014
0,00 € SkyToll, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. December 2023
Kontrakt na rok 2024 číslo: SE-OHZ2-2023/005079-001
SE_ZM_SE-OHZ2-2023-005079-001_2023
Doplnená
1 573 098,00 € Centrum účelových zariadení, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia SE-OHZ2-2023/005079-002
SE_ZM_SE-OHZ2-2023-005079-002_2023
Doplnená
0,00 € Centrum účelových zariadení, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. December 2023
Zmluva č. SE-VO2-2023/004982-002
OVO_ZM_SE-VO2-2023-004982-002_2023
46 080,00 € PROEBIZ s.r.o., Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
22. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Bezodťahové digestory“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-018_2023
33 240,00 € ProScience Tech s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Dekontaminačné boxy“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-017_2023
15 600,00 € ProScience Tech s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Váhy“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-016_2023
8 443,20 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu č. 2“.
SE_ZM_SE-VO2-2023-004672-008_2023
10 680,00 € ZENA-R Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_ SE-VO1-2023-004958-006_2023
79 843,32 € 3MON, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
DODATOK č. 2 k zmluve o výpožičke v zmysle § 659 a násl. Občianskeho zákonníka č.: SE-OD1-2020/003942-001
SE_D02_SE-OD1-2020-003942-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky