Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-94-2021_2022
0,00 € Miroslav Sližik Športové centrum polície
26. November 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-53-2021_2021
0,00 € Peter Murcko Športové centrum polície
26. November 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2021-004488-001
SCP_ZM_SE-OD1-2021-004488-001_2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
23. November 2021
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. CPZA-ON-2021/006209-006
SCP_ZM_CPZA-ON-2021-006209-006
1 150,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
21. Október 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SCP_ZM_A18112239_2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Športové centrum polície
28. September 2021
Kúpna zmluva č. 1/2021-N
SCP_ZM_1-2021-N_2021
100 194,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
28. September 2021
Zmluva o prenájme ľadovej plochy s príslušenstvom
SCP_ZM_25-2021-ZSVDZ_2021
0,00 € Ružinovský športový klub, p. o. Športové centrum polície
27. Júl 2021
Zmluva o prenájme ľadovej plochy s príslušenstvom
SCP_ZM_16-2021-ZSVDZ_2021
0,00 € Ružinovský športový klub, p. o. Športové centrum polície
12. Júl 2021
Dohoda o uznaní dlhu a vydaní bezdôvodného obohatenia
SCP_ZM_SCP-47-2021_2021
650,09 € Centrum podpory Bratislava Športové centrum polície
12. Júl 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-52-2021_2021
0,00 € František Fecko Športové centrum polície
17. Jún 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-51-2021_2021
0,00 € Adrián Drobný Športové centrum polície
15. Jún 2021
Zmluva o výpožičke
SCP_ZM_SCP-51-2021_2021
Doplnená
0,00 € Slovenský strelecký zväz Športové centrum polície
9. Jún 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-50-2021_2021
0,00 € Oľšavská Ivana Športové centrum polície
4. Jún 2021
Dohoda o uznaní dlhu a vydaní bezdôvodného obohatenia
CPZA_ZM_CPZA-ON-2021/004684-011
20,16 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
31. Máj 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
SCP_ZM_SE-OD1-2021-003654-001_2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
27. Máj 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-49-2021_2021
0,00 € Maršálková Martina Športové centrum polície
20. Máj 2021
Zmluva o výpožičke
SCP_ZM_SCP-31-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
13. Máj 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_A11780980_2021
600,00 € Orange Slovensko, a. s. Športové centrum polície
3. Máj 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-48-2021_2021
0,00 € Miroslav Stanovský Športové centrum polície
29. Apríl 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-47-2021_2021
0,00 € Marián Vyšný Športové centrum polície